Verksamheten är flyttad till Tage & Söner Byggnads AB
Ni hittar oss på www.tageochsoner.se

 

Ansvarig Tage & Söner Byggnads AB smidesavdelning
Patrik Gustavsson
0729-611802
Patrik.Gustavsson@hyltesvets.com

 

Kontakt

Hylte Svets AB
Långetorpsvägen 12
314 34 Hyltebruk

Tfn: 0345-712 64
E-post: info@hyltesvets.com

Certifikat ISO3834-2

Certfikat EN 1090-1